Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

TIETOSUOJA

1. Rekisteriseloste

Toukokuun 25. päivästä  2018 alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Eu:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

1.1. REKISTERIN PITÄJÄ

Hanx Suomi Oy

Oravikoskentie 3

71470 Oravikoski, Finland

1.2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA

Hanx Suomi Oy

y-tunnus 0955678-5

Oravikoskentie 3, 71470 Oravikoski, Finland

1.3. REKISTERIN NIMI

Hanx Suomi Oy:n verkkokaupan hanx.fi ja Hanx myymälöiden käyttäjärekisteri

1.4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Hanx Suomi Oy:n verkkokaupan hanx.fi ja Hanx myymälöiden käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteiden ylläpitoon ja  palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.

1.5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten

- nimi (etunimi, sukunimi)

-osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)

-puhelinnumero

-sähköpostiosoite

1.6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi hanx.fi verkkokaupan käyttäjistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Emme rekisteröi asiakkaiden henkilötunnuksia, ne eivät tule ollenkaan hanx.fi rekisterin pitäjälle näkyville.

1.7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kuin tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessan poistaa. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten verkkokauppaa käytetään. Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä verkkokaupan asiakkaat haluavat ja miten voimme parhaiten antaa asiakkaille hyvän käyttökokemuksen.

1.9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Hanx.fi verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.

Sähköiseen järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Asiakkaan nimi, osoite ja tietoja tilatuista tuotteista säilytetään myös paperisena 12 (kahdentoista) kk ajan tilauspäivämäärästä siltä varalta, että sähköisessä järjestelmässä on häiriö, mikä estää järjestelmän käytön. Paperilla tiedot säilytetään rekisterin pitäjän tiloissa kansioissa ja niihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Paperiset tiedot hävitetään polttamalla 12 (kahdentoista) kk jälkeen tilauksen tekemisestä.

Mikäli asiakkaalle hyvitetään esim. viallinen tuote maksamalla palautus asiakkaan tilille, säilytetään tilinumeroita kirjanpidossa lain vaatiman ajan. Kirjanpitoaineisto on kirjanpitäjän tiloissa tai reksiterinpitäjän tiloissa lukkojen takana ja niihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Mittatilaustietoja säilytetään paperisena ja sähköisessä rekisterissä, josta ne voidaan poistaa heti mikäli asiakas niin haluaa.

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.

https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

1.10. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröity ei voi pyytää rekisterin pitäjää poistamaan tilausten käsittelyyn tai kirjanpitoon liittyviä tietoja, mitkä on laissa määrätty säilytettäväksi kirjanpitolain mukaan.

1.11. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen info@hanx.fi tai postitse osoitteeseen Hanx Suomi Oy, Oravikoskentie 3, 71470 Oravikoski. Pyynnön voi tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän tiloissa osoitteessa Oravikoskentie 3, 71470 Oravikoski. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Lisäpyynnöistä veloitamme 15€ kerralta. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa. Kieltopyyntö tulee lähettää osoitteeseen info@hanx.fi

1.12. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi osoitteeseen info@hanx.fi